Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Agnieszka Wójcik

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu pisemnego ograniczonego

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu pisemnego ograniczonego

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu pisemnego ograniczonego:

  1. pomieszczeń magazynowych położonych w Mrągowie, ul. Jaszczurcza Góra 6, obręb nr 5, działka nr 256/4:

-  hangar nr 2 o powierzchni użytkowej 67,91 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego bez napędu motorowego.

-  hangar nr 3 o powierzchni użytkowej 68,15 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego bez napędu motorowego.

- hangar nr 4 o powierzchni użytkowej 70,20 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego z napędem motorowym.

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 50), tel. 89 741 90 25.