Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

 

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

  1. część działki nr 259/3 (obręb nr 1), położonej przy ulicy Słowiczej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  2. część działki nr 203/3 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (teren przyległy do lokalu użytkowego),
  3. część działki nr 123/1 i 255 (obręb nr 1), położonej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  4. część działki nr 45 (obręb nr 1), położonej przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod tablicę reklamową,
  5. część działki nr 4/9 (obręb nr 7), położonej przy ulicy Przemysłowej, z przeznaczeniem pod tablicę reklamową,
  6. część działki nr 170/6 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem pod garaż blaszak.

 

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

 

 

 

MM/MM

Załączniki: