Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Mirosław Kuchciński

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organu w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organu
w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

 

Lp.

Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana

Podmioty, które wykonywały zawodową działalność lobbingową

Forma podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom

Wpływ, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie

1.

 

 

Nie wystąpiły działania podmiotów lobbingowych w 2017 r.

2.

3.

4.

5.

 

M.K.