Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

    1. część działki nr 81/9 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz pod garaż,
    2. część działki nr 270/4 (obręb nr 8), położonej przy ulicy Słonecznej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
    3. część działki nr 146/78 (obręb nr 1), położonej przy ulicy Łabędziej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

 

MM/MM

 

Załączniki: