Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

 

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

  1. część działki nr 192/3 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem na teren zielony wraz z posadowieniem uli,
  2. część działki nr 203/3 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na teren zielony,
  3. część działki nr 259/3 (obręb nr 1), położonej przy ulicy Słowiczej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  4. część działki nr 171/1 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem pod garaż oraz na uprawy jednoroczne,
  5. część działki nr 123/1 (obręb nr 1), położonej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,
  6. część działki nr 203/3 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na teren zielony.

 

 

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

 

 

 

MM/MM

Załączniki: