Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Mirosław Kuchciński

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych)