Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli oraz statystyczną liczbę wychowanków w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo

Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

 

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli oraz statystyczną liczbę wychowanków w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo :

 

Obowiązuje od dnia

Podstawowa kwota dotacji

(roczna)

Statystyczna liczba wychowanków

1 stycznia 2018 r.

10 132,36

277

 

 

Jednocześnie informuję, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), ponieważ Miasto, jest organem prowadzącym dla tego typu przedszkoli, którym udzielana jest dotacja.