Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)”.

Komunikat


 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w następujących kwotach:

1/ 99 500 zł - Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w tym na IV ligę 40 000 zł

2/ 56 000zł - Klub Sportowy „Baza Mrągowo”

3/ 19 000 zł - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,OMEGA”

4/ 24 000 zł - Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe

5/ 19 000 zł - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy ,,AS” Mrągowo

6/ 9 000 zł - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy – Mrągowo

7/ 18 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy