Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych”.

Komunikat


 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, została przyznana dotacja w kwocie 18 000 zł – Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Mrągowie.