Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Upowszechniania sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo, kajakarstwo i strzelectwo sportowe)”.

Komunikat

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn.Upowszechniania sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo, kajakarstwo i strzelectwo sportowe)”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, została przyznana dotacja w kwocie :

1/ 5 000 zł - Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo

2/ 11 000 zł - Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony

3/ 7 000 zł - Stowarzyszenie Tennis Club

4/ 6 000 zł - Klub Strzelecki „Snajper”