Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Wspieranie działań niosących wsparcie osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym”.

Komunikat

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Wspieranie działań niosących wsparcie osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, została przyznana dotacja w kwocie 22 000 zł – Parafii Rzymsko-Katolickiej  św. Wojciecha w Mrągowie.