Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej”.

Komunikat

 Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja  zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia
w zakresie pomocy przedlekarskiej”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, została przyznana dotacja w kwocie:

- 4.000 zł - dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie,

- 2.000 zł -  dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie,

- 4.000 zł - dla Fundacji Fructus,

- 4.000 zł – dla Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy "Remedium" w Mrągowie.