Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Informacja Burmistrza Miasta Mrągowo z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Mrągowo projektu dokumentu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2018-2020”.

                                                                                                                                                                Mrągowo, dnia 15.12.2017 r.

 

 

 

 

Informacja Burmistrza Miasta Mrągowo

z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Mrągowo

projektu dokumentu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2018-2020”.

 

           Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłosił w dniu 23.11.2017 r. konsultacje społeczne, dotyczące projektu dokumentu: „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2018-2020”.

         Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. W okresie przeprowadzania konsultacji, tj. od 30.11.2017 r. do 14.12.2017 r., do Urzędu Miejskiego w Mrągowie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.