Kategoria: Planowanie przestrzenne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

UCHWAŁA NR XXXV/3/2017 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo- terenów mieszkaniowo-usługowych.

Załączniki: