Kategoria: Planowanie przestrzenne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

UCHWAŁA NR XXVIII/10/2017 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych

Załączniki: