Kategoria: Planowanie przestrzenne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

UCHWAŁA NR XXIII/5/2016 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych.

Załączniki: