Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

 

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

  1. część działki nr 78/19 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod kontener na odpady,
  2. część działki nr 52/29 (obręb nr 8), położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na cele parkingowe,
  3. część działki nr 164/2 (obręb nr 8), położonej przy ulicy Krzywej, z przeznaczeniem na teren zielony,
  4. część działki nr 301/1 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Jaszczurcza Góra, z przeznaczeniem na cele parkingowo - składowe,
  5. część działki nr 144/25 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem pod kontenery na odpady.

 

II. wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. część działki nr 146 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Żeromskiego, z przeznaczeniem na wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego.

 

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

 

Załączniki: