Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

  1. część działki nr 203/3 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  2. część działki nr 175 (obręb nr 9), położonej na osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem pod kontener na odpady,
  3. część działki nr 88/10 i 112 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Nadbrzeżnej, z przeznaczeniem na cele statutowe organizacji,
  4. część działki nr 153/2 (obręb nr 3), położonej przy ulicy Olsztyńskiej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  5. część działki nr 207/11 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Kolejowej, z przeznaczeniem na cele składowe,
  6. część działki nr 153/10 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Giżyckiej, z przeznaczeniem pod budowlę stanowiącą własność Dzierżawcy,
  7. część działki nr 157/29 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem na cele handlowo – usługowe,
  8. część działki nr 171/21 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (pod ganek).

 

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

 

Załączniki: