Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Andrzej Doraczyński

Obwieszczenie "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologicznoinżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S16 na odcinku Borki Wielkie — Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59"

Obwieszczenie -  "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologicznoinżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S16 na odcinku Borki Wielkie — Mrągowo wraz z obwodnicą  Mrągowa w ciągu DK59"

Załączniki: