Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Barbara Gabrychowicz-Olchowik

Komunikat dotyczacy zlecenia realizacji zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert

Załączniki: