Kategoria: Petycje

Ogłoszono przez Andrzej Doraczyński

Petycja w sprawie godnej pamięci dla mieszkańców dawnego Sensburga obecnie Mrągowo

Petycja w sprawie godnej pamięci dla mieszkańców dawnego Sensburga obecnie Mrągowo.

Informacje o SKRCE 

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Spo%C5%82eczny_Komitet_Ratowania_Cmentarza_Ewangelickiego_w_Mr%C4%85gowie

Związek Mazurski

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Zwi%C4%85zek_Mazurski

Załączniki: