Kategoria: Załatwianie spraw - ewidencja ludności

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski | wersja archiwalna

Ewidencja ludności (meldunek)