Kategoria: Załatwianie spraw - planowanie przestrzenne, budownictwo i Inwestycje

Ogłoszono przez Kamil Rozberg | wersja archiwalna

Wnioski

W związku z obowiązującym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuję, że od dnia 02.11.2017 r. Burmistrz Miasta Mrągowa nie będzie udostępniał treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie zaświadczeń.

Załączniki: