Kategoria: Petycje

Ogłoszono przez Natalia Wrzosek | wersja archiwalna

Rejestr Petycji w 2017 roku

LP.

DATA ZŁOŻENIA PETYCJI

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ

PRZEDMIOT PETYCJI

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA

SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI

SKAN PETYCJI

1

06.02.2017

grupa osób fizycznych

umożliwienie organizacji imprezy pn. ,,Volvo Triathlon"

06.05.2016

 

załącznik nr 1

 

Załączniki: