Kategoria: Wybory i referenda

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Spis wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mrągowie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r. jest wyłożony do publicznego wglądu.

O g ł o s z e n i e

Burmistrz Miasta Mrągowa uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mrągowie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r. jest wyłożony do publicznego wglądu w dniach: od 17 sierpnia do 2 września 2016 r. w godzinach od 8.00 do 15.30 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mrągowie ul. Ratuszowa 5, Ewidencja Ludności, pokój nr 3, tel. 89 741 1771

Wyborco z okręgu nr 21! sprawdź, czy jesteś umieszczony w spisie wyborców.

Burmistrz Miasta Mrągowa
(-) Otolia Siemieniec