Kategoria: Planowanie przestrzenne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

Uchwała Nr XXI/4/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych.

Załączniki: