Kategoria: Wybory i referenda

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie z dnia 11 sierpnia 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mrągowie, zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mrągowie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.

Okręg wyborczy Nr 21

1. ZAPADKA Stanisław, lat 61, zam. Mrągowo

zgłoszony przez KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

- lista nr 1

2. ZAJĄC Andrzej Zbigniew, lat 56, zam. Mrągowo

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SLD

- lista nr 2

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie
Wojciech Trawiński