Kategoria: Załatwianie spraw - ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych