Kategoria: Załatwianie spraw - ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia