Kategoria: Gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Jolanta Merkler

Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY ODBIORU ODPADÓW !!!

            W wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU „EKO” s.c. Roman i Współwłaściciele z siedzibą w Biskupcu,
(tel. nr 89 715 24 35)
i to ona od  dnia 01 maja 2017 r. będzie odbierać odpady z terenu miasta Mrągowo.

            W związku z powyższym, od 01 maja 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r.  zacznie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów !!!

            Każdy właściciel (zarządca) nieruchomości, w ciągu najbliższych dni otrzyma nowy harmonogram odbioru odpadów, który również będzie dostępny na stronie internetowej tut. Urzędu www.mragowo.pl,
na tablicy ogłoszeń, w  kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz w  pokoju nr 47.

            W przypadku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji w dniu odbioru odpadów bądź innych zastrzeżeń co do wykonywanej usługi, proszę o tym fakcie niezwłocznie powiadomić tut. Urząd dzwoniąc
pod nr telefonu 89 741 90 07, w celu podjęcia stosownej interwencji.

            Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mrągowo, każdy właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych,  który powinien być wystawiony w dniu odbioru odpadów. W szczególnych przypadkach, gdy odpady gromadzone są w worku i worek nie jest wystawiany przed nieruchomość lub boksy z pojemnikami są zamknięte, należy powiadomić o tym fakcie tut. Urząd, dzwoniąc pod numer telefonu 89 741 90 07, kom.  693 720 888.