Kategoria: Gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Jolanta Merkler

Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa - aktualne

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY ODBIORU ODPADÓW !!!

            W wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU „EKO” s.c. Roman i Współwłaściciele z siedzibą w Biskupcu,
(tel. nr 89 715 24 35)
i to ona od  dnia 01 maja 2017 r. do 01 stycznia 2019 r. będzie odbierać odpady z terenu miasta Mrągowo.

            W przypadku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji w dniu odbioru odpadów bądź innych zastrzeżeń co do wykonywanej usługi, proszę o tym fakcie niezwłocznie powiadomić tut. Urząd dzwoniąc
pod nr telefonu 89 741 90 07, w celu podjęcia stosownej interwencji.

          Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mrągowo, każdy właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych,  który powinien być wystawiony w dniu odbioru odpadów. W szczególnych przypadkach, gdy odpady gromadzone są w worku i worek nie jest wystawiany przed nieruchomość lub boksy z pojemnikami są zamknięte, należy powiadomić o tym fakcie tut. Urząd, dzwoniąc pod numer telefonu 89 741 90 07, kom.  693 720 888.