Kategoria: Gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Jolanta Merkler

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów - aktualne

Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na miesiąc, z dołu, bez wezwania, w terminie do dnia 10 każdego następnego miesiąca (np. za styczeń do 10 lutego).  Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. Nr 56), w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 900 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600 lub na rachunek tut. Urzędu w Banku PKO BP S.A  o/Mrągowo

nr konta: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617

W tytule przelewu należy wskazać adres nieruchomości oraz okres, za który uiszczana jest opłata.


Wysokość opłat - nieruchomości zamieszkałe

Selektywny odbiór odpadów komunalnych:

1) bardzo małe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 11, 00 zł

2) małe gospodarstwo domowe ( 2 osoby) – 22,00 zł

3) średnie gospodarstwa domowe (3-5 osób) -  36,00 zł

4) duże gospodarstwo domowe (od 6 osób) – 46,00 zł

Nieselektywny odbiór odpadów komunalnych:

1) bardzo małe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 17, 00 zł

2) małe gospodarstwo domowe ( 2 osoby) – 33,00 zł

3) średnie gospodarstwa domowe (3-5 osób) -  54,00 zł

4) duże gospodarstwo domowe (od 6 osób) – 69,00 zł


Wysokość opłat - nieruchomości niezamieszkałe (opłata za jednorazowe opróżnienie pojemnika)

Selektywny odbiór odpadów:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 6,00 zł  

b) pojemnik o pojemności 110 l –10,00 zł

c) pojemnik o pojemności 120 l – 11,00 zł

d) pojemnik o pojemności 240 l – 22,00 zł

e) pojemnik o pojemności 1100 l –  101,00 zł  

f) pojemnik o pojemności 7000 l – 642,00 zł

Nieselektywny odbiór odpadów:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 9,00 zł

b) pojemnik o pojemności 110 l – 15,00 zł

c) pojemnik o pojemności 120 l – 17,00 zł

d) pojemnik o pojemności 240 l – 33,00 zł

e) pojemnik o pojemności 1100 l – 151,00 zł

f) pojemnik o pojemności 7000 l – 962,00 zł