Kategoria: Gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Jolanta Merkler

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - aktualne

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

(PSZOK)  znajduje się w Polskiej Wsi 24A

W PSZOKU-u przyjmowane są bezpłatnie odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, zgromadzone w sposób selektywny, dostarczone przez mieszkańców miasta Mrągowo.

Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 Odpady wielkogabarytowe tj. meble, kanapy, fotele, szafki, dywany, wykładziny, zlewy, wanny, gąbka opakowaniowa luzem, zużyte opony itp.- KONTENER NR 1;

  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. telewizory, monitory komputerowe, komputery, radioodbiorniki, inny sprzęt audio-wideo, chłodziarki, zamrażarki, inny sprzęt AGD itp. – KONTENER NR 2;

 Tworzywa sztuczne i złom tj. wszelkie opakowania i inne elementy z tworzyw sztucznych wraz
z opakowaniami wielomateriałowymi, styropian opakowaniowy – KONTENER NR 3;

 Opakowania z kartonu i papieru oraz wszelkiego rodzaju makulatura (prasa, książki) – KONTENER NR 4;

 Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwoleń – KONTENER NR 5;

 Odpady stłuczki szklanej – KONTENER NR 6;

 Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: leki, baterie, akumulatory, świetlówki, niewykorzystane resztki lakierów, farb, klejów, olejów i innych substancji chemicznych. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. – MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH;

 Do punktu nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 Zmieszane odpady komunalne;

  1. Odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.;
  2. Szkła hartowane, okienne
  3. Części samochodowe – zderzaki, części z tworzywa, szyby, itp.
  4. Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
  5. Odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  6. Odpady nieprawidłowo posegregowane i zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
  7. Odpady organiczne, padłe zwierzęta

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyżej opisane odpady w godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi 24A (teren dawnego składowiska odpadów) – od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w soboty 800-1400. Teren PSZOK-u znajduje się pod stałym dozorem kamer. Odpady przed złożeniem w kontenerze należy okazać pracownikowi PSZOK. W celu otrzymania poświadczenia dostarczenia odpadów należy zważyć odpady, korzystając z wagi najazdowej samochodowej, znajdującej się na terenie Stacji. Poświadczenie wydaje obsługa w budynku wagowym. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu złożenia dostarczonych odpadów należy zgłaszać do pracownika PSZOK, bądź obsługi wagi.