Kategoria: Planowanie przestrzenne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

MPZP terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich

Załączniki: