Kategoria: Planowanie przestrzenne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

MPZP miasta Mrągowa terenów mieszkaniowo-usługowych (dotyczy terenów przy ul. Brzozowej)

Załączniki: