Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
41Nieograniczony2017-03-292017-04-12Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza i Plutonowa w Mrągowie wraz z infrastrukturą technicznąRozstrzygnięte
42Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-03-142017-03-28Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Zagospodarowanie terenu parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele rekreacyjne"Rozstrzygnięte
43Nieograniczony2017-03-092017-03-23Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w MrągowieRozstrzygnięte
44Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-03-092017-03-17Opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Mrągowo”Rozstrzygnięte
45Nieograniczony2017-02-272017-04-03Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałychRozstrzygnięte
46Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-02-212017-03-07Rozgraniczenie nieruchomościRozstrzygnięte
47Nieograniczony2017-02-162017-03-02Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w MrągowieZakończone
48Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-02-132017-02-15Zapraszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowaniaRozstrzygnięte
49Nieograniczony2017-01-302017-02-15Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczursza Góra w MrągowieZakończone
50Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-01-232017-01-31Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta MrągowoRozstrzygnięte
Strona 5 z 8