Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
41Nieograniczony2016-11-302016-12-07Prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Żołnierskiej 6 i os. Mazurskim 12 w MrągowieRozstrzygnięte
42Nieograniczony2016-11-172016-11-25Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta MrągowaRozstrzygnięte
43Nieograniczony2016-10-142016-10-28"Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego i placu przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 2” w ramach zadania „Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta"Rozstrzygnięte
44Nieograniczony2016-10-142016-11-18Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, w terminie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 rokuZakończone
45Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-062016-10-12 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”.Archiwum
46Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-032016-10-14Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowychRozstrzygnięte
47Nieograniczony2016-09-282016-10-12Remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 w Mragowie – II EtapArchiwum
48Nieograniczony2016-09-022016-09-20Zagospodarowanie terenu przy ul. Mrongowiusza nr 71, 73 i 75 w MrągowieArchiwum
49Nieograniczony2016-09-022016-09-19Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej i rozbudowa chodnika w ul. Słonecznej w MrągowieArchiwum
50Nieograniczony2016-09-022016-09-26Przebudowa boiska - dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w MrągowieArchiwum
Strona 5 z 6