Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412017-04-27XXXI/7/2017Uchwała w sprawie 7) zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zamiany nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Mrągowo, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”,Obowiązujący
422017-04-27XXXI/6/2017Uchwała w sprawie 6) uchylenia Uchwały Nr XXIX/6/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.02.2017 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW nr 600 w Mrągowie w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”,Obowiązujący
432017-04-27XXXI/5/2017 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
442017-04-27XXXI/4/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
452017-04-27XXXI/3/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ul. MoniuszkiObowiązujący
462017-04-27XXXI/2/2017Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/11/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 roku o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
472017-04-27XXXI/1/2017Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Mrągowo zadania prowadzonego przez Powiat Mrągowski w zakresie informacji i promocji turystycznej o zasięgu powiatowym w ramach Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej Obowiązujący
482017-03-30XXX/9/2017Uchwała w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Mrągowo,Obowiązujący
492017-03-30XXX/8/2017Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Słonecznej w Mrągowie,Obowiązujący
502017-03-30XXX/7/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego,Obowiązujący
Strona 5 z 118