Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412018-01-25XL/2/2018Uchwała w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mrągowo,Obowiązujący
422018-01-25XL/1/2018Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta MrągowoObowiązujący
432018-01-227/2018Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużynę, Imprezę Sportową i Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 2017 oraz Najpopularniejszego Sportowca Roku 2017. Obowiązujący
442018-01-104/2018Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego VIII Gali SportuObowiązujący
452018-01-092/2018Zarządzenie w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo.Obowiązujący
462018-01-091/2018Zarządzenie w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo Obowiązujący
472017-12-21XXXIX/5/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
482017-12-21XXXIX/4/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
492017-12-21XXXIX/3/2017Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2018-2020.Obowiązujący
502017-12-21XXXIX/2/2017Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2018 rok.Obowiązujący
Strona 5 z 125