Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
31Nieograniczony2017-03-312017-04-14 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w MrągowieRozstrzygnięte
32Nieograniczony2017-03-292017-04-12Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza i Plutonowa w Mrągowie wraz z infrastrukturą technicznąRozstrzygnięte
33Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-03-142017-03-28Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Zagospodarowanie terenu parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele rekreacyjne"Rozstrzygnięte
34Nieograniczony2017-03-092017-03-23Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w MrągowieRozstrzygnięte
35Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-03-092017-03-17Opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Mrągowo”Rozstrzygnięte
36Nieograniczony2017-02-272017-04-03Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałychRozstrzygnięte
37Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-02-212017-03-07Rozgraniczenie nieruchomościRozstrzygnięte
38Nieograniczony2017-02-162017-03-02Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w MrągowieZakończone
39Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-02-132017-02-15Zapraszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowaniaRozstrzygnięte
40Nieograniczony2017-01-302017-02-15Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczursza Góra w MrągowieZakończone
Strona 4 z 7