Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
31Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-222017-11-24Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia teleinformatycznegoZakończone
32Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-202017-11-24Opracowanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia lokalizacji obiektu podziemnego na działce nr 6-229/34 przy ul. Kolejowej w MrągowieRozstrzygnięte
33Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-102017-11-20Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie Rozstrzygnięte
34Nieograniczony2017-11-102017-11-20Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta MrągowaRozstrzygnięte
35Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-032017-11-10Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wyspiańskiego 5 w MrągowieRozstrzygnięte
36Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-022017-11-09„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mrągowie.”Rozstrzygnięte
37Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-132017-10-19Rozbiórka czterech obiektów przy ulicy Wojska Polskiego 1A w MrągowieRozstrzygnięte
38Nieograniczony2017-10-052017-10-20Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych w MrągowieZakończone
39Nieograniczony2017-10-022017-10-17Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta nr 24-28 w MrągowieRozstrzygnięte
40Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-282017-10-19Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. OlsztyńskiejZakończone
Strona 4 z 9