Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
31Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-07-072017-07-17Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta MrągowoW trakcie
32Nieograniczony2017-07-062017-07-21Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w MrągowieRozstrzygnięte
33Nieograniczony2017-06-132017-06-28Remont budynku Zespołu Szkół Nr 4 na os. Mazurskim w MrągowieZakończone
34Nieograniczony2017-06-012017-06-08OPRACOWANIE DOKUMNETACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ „PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA „ZATORZU” W ULICACH: KRASIŃSKIEGO, TUWIMA, ORZESZKOWEJ, KOCHANOWASKIEGO, TOROWEJ i PLACU SŁOWACKIEGO"Rozstrzygnięte
35Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-05-312017-06-05Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania komputerowegoRozstrzygnięte
36Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-05-192017-05-26Przeprowadzenie badań archeologicznych w ramach zadania “Przebudowa ulic Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej w Mrągowie”Rozstrzygnięte
37Nieograniczony2017-05-182017-06-07Przebudowa drogi w ulicy Widok wraz z infrastrukturą technicznąRozstrzygnięte
38Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-05-092017-05-19Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo.Rozstrzygnięte
39Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-04-262017-05-08Wykonywanie wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych do celów naliczenia opłat planistycznych lub odszkodowań w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmianą – ok. 9 operatów szacunkowych.Rozstrzygnięte
40Nieograniczony2017-03-312017-04-14 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w MrągowieRozstrzygnięte
Strona 4 z 8