Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312018-02-28XLI/10/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własnośc Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Roosevelta,Obowiązujący
322018-02-281156/2018Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowa w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mrągowa Obowiązujący
332018-02-0611/2018Zarządzenie w sprawie powołania Kapituły do spraw wyłonienia Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużyny, Imprezy Sportowej oraz Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 2017.Obowiązujący
342018-01-25XL/9/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Miasta Mrągowo.Obowiązujący
352018-01-25XL/8/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,Obowiązujący
362018-01-25XL/7/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,Obowiązujący
372018-01-25XL/6/2018Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,Obowiązujący
382018-01-25XL/5/2018Uchwała przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rokObowiązujący
392018-01-25XL/4/2018Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
402018-01-25XL/3/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025,Obowiązujący
Strona 4 z 125