Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312017-05-31XXXII/8/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Łabędziej,Obowiązujący
322017-05-31XXXII/7/2017Uchwała w sprawie 7) zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
332017-05-31XXXII/6/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
342017-05-31XXXII/5/2017Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/6/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
352017-05-31XXXII/4/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Przemysłowej,Obowiązujący
362017-05-31XXXII/3/2017Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo instrumentem płatniczym,Obowiązujący
372017-05-31XXXII/2/2017Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa,Obowiązujący
382017-05-31XXXII/1/2017Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ul. Roosevelta,Obowiązujący
392017-05-31XXXII/10/2017Uchwała w sprawie wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo, MSIS – Młodzieżowym Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych oraz Streetfootballworld gMbH w Berlinie. Obowiązujący
402017-04-27XXXI/8/2017Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mrągowo na lata 2016 – 2023.Obowiązujący
Strona 4 z 118