Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312017-03-30XXX/9/2017Uchwała w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Mrągowo,Obowiązujący
322017-03-30XXX/8/2017Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Słonecznej w Mrągowie,Obowiązujący
332017-03-30XXX/7/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego,Obowiązujący
342017-03-30XXX/6/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
352017-03-30XXX/5/2017Uchwała w sprawie zbycia działek gruntu, stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, położonych przy ul. Staromiejskiej.Obowiązujący
362017-03-30XXX/4/2017Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,Obowiązujący
372017-03-30XXX/3/2017Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,Obowiązujący
382017-03-30XXX/2/2017Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Mrągowo na nieruchomość stanowiącą własność Pana Alfreda Nawrockiego,Obowiązujący
392017-03-30XXX/13/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
402017-03-30XXX/12/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
Strona 4 z 117