Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212017-06-29XXXIII/9/2017Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mrągowo.Obowiązujący
222017-06-29XXXIII/8/2017Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Komunikacji Miejskiej w Mrągowie.Obowiązujący
232017-06-29XXXIII/7/2017Uchwała w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017 Obowiązujący
242017-06-29XXXIII/6/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
252017-06-29XXXIII/5/2017Uchwała w sprawie: zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Warszawskiej. Obowiązujący
262017-06-29XXXIII/4/2017Uchwała W sprawie: wydzierżawienia na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Torowej.Obowiązujący
272017-06-29XXXIII/3/2017Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo-usługowych Obowiązujący
282017-06-29XXXIII/2/2017Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.Obowiązujący
292017-06-29XXXIII/1/2017Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.Obowiązujący
302017-05-31XXXII/9/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Na Ostrowiu,Obowiązujący
Strona 3 z 118