Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212017-03-30XXX/7/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego,Obowiązujący
222017-03-30XXX/6/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
232017-03-30XXX/5/2017Uchwała w sprawie zbycia działek gruntu, stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, położonych przy ul. Staromiejskiej.Obowiązujący
242017-03-30XXX/4/2017Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,Obowiązujący
252017-03-30XXX/3/2017Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,Obowiązujący
262017-03-30XXX/2/2017Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Mrągowo na nieruchomość stanowiącą własność Pana Alfreda Nawrockiego,Obowiązujący
272017-03-30XXX/13/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
282017-03-30XXX/12/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
292017-03-30XXX/1/2017Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/3/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Miasta Mrągowa, położonego przy ul. Słonecznej,Obowiązujący
302017-03-30XXX/11/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
Strona 3 z 115