Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212018-02-28XLI/5/2018Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Młodkowskiego w Mrągowie,Obowiązujący
222018-02-28XLI/4/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Olsztyńskiej 14Obowiązujący
232018-02-28XLI/3/2018Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi w ciągu ulicy Łąkowej w Mrągowie,Obowiązujący
242018-02-28XLI/2/2018Uchwała zmiany uchwały Nr XXVIII/12/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,Obowiązujący
252018-02-28XLI/15/2018Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa.Obowiązujący
262018-02-28XLI/14/2018Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
272018-02-28XLI/13/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025,Obowiązujący
282018-02-28XLI/12/2018Uchwała w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na tlata 2018 – 2023,Obowiązujący
292018-02-28XLI/1/2018Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskichObowiązujący
302018-02-28XLI/11/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Widok 9,Obowiązujący
Strona 3 z 125