Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
11Nieograniczony2017-12-052017-12-20Remonty bieżące dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni bitumicznej i dróg o nawierzchni betonowej, gruntowej, z kostki granitowej wraz z remontem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowegoRozstrzygnięte
12Nieograniczony2017-12-052017-12-14Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcyRozstrzygnięte
13Nieograniczony2017-12-052017-12-13Prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Żołnierskiej 6 i os. Mazurskim 12 w MrągowieRozstrzygnięte
14Nieograniczony2017-11-292017-12-08Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej oraz terenów cmentarzy komunalnych będących własnością Gminy Miasta MrągowaRozstrzygnięte
15Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-242017-11-30Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia teleinformatycznegoRozstrzygnięte
16Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-222017-11-24Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia teleinformatycznegoZakończone
17Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-202017-11-24Opracowanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia lokalizacji obiektu podziemnego na działce nr 6-229/34 przy ul. Kolejowej w MrągowieRozstrzygnięte
18Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-102017-11-20Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie Rozstrzygnięte
19Nieograniczony2017-11-102017-11-20Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta MrągowaRozstrzygnięte
20Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-032017-11-10Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wyspiańskiego 5 w MrągowieRozstrzygnięte
Strona 2 z 8