Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112017-08-30XXXV/6/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
122017-08-30XXXV/5/2017Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,Obowiązujący
132017-08-30XXXV/4/2017Uchwała w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych,Obowiązujący
142017-08-30XXXV/3/2017Uchwała w sprawie 3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych,Obowiązujący
152017-08-30XXXV/2/2017Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Mrągowo na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Deporium Inc.Sp. z o.o.,Obowiązujący
162017-08-30XXXV/1/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Na Ostrowiu,Obowiązujący
172017-08-16XXXIV/1/2017Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych oraz terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich.Obowiązujący
182017-08-0748/2017Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji dokumentu pt „Koncepcja uszczegółowionych planowanych przebiegów dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Mrągowo”.Obowiązujący
192017-07-2747/2017Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mrągowie.Obowiązujący
202017-07-2445/2017Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Mrągowa na temat Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Obowiązujący
Strona 2 z 118