Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912017-06-29XXXIII/3/2017Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo-usługowych Obowiązujący
922017-06-29XXXIII/2/2017Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.Obowiązujący
932017-06-29XXXIII/1/2017Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.Obowiązujący
942017-05-31XXXII/9/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Na Ostrowiu,Obowiązujący
952017-05-31XXXII/8/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Łabędziej,Obowiązujący
962017-05-31XXXII/7/2017Uchwała w sprawie 7) zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
972017-05-31XXXII/6/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
982017-05-31XXXII/5/2017Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/6/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
992017-05-31XXXII/4/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Przemysłowej,Obowiązujący
1002017-05-31XXXII/3/2017Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo instrumentem płatniczym,Obowiązujący
Strona 10 z 125