Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912017-03-30XXX/11/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
922017-03-30XXX/10/2017Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta MrągowoObowiązujący
932017-03-03862/2017Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowa w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MIasta MrągowaObowiązujący
942017-02-23XXIX/6/2017 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW nr 600 w Mrągowie w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”. Obowiązujący
952017-02-23XXIX/5/2017Uchwała w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017 Obowiązujący
962017-02-23XXIX/4/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
972017-02-23XXIX/3/2017Uchwała w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.Obowiązujący
982017-02-23XXIX/2/2017Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017. Obowiązujący
992017-02-23XXIX/1/2017Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Obowiązujący
1002017-01-27XXVIII/10/2017Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych Obowiązujący
Strona 10 z 122