Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912016-12-21XXVII/1/2016Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025,Obowiązujący
922016-11-30XXVI/9/2016Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych, Obowiązujący
932016-11-30XXVI/8/2016Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,Obowiązujący
942016-11-30XXVI/7/2016Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2016 roku,Obowiązujący
952016-11-30XXVI/6/2016Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na os. Parkowym w Mrągowie,Obowiązujący
962016-11-30XXVI/5/2016Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,Obowiązujący
972016-11-30XXVI/4/2016Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2017,Obowiązujący
982016-11-30XXVI/3/2016Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa,Obowiązujący
992016-11-30XXVI/2/2016Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Brzozowej 5e,Obowiązujący
1002016-11-30XXVI/18/2016 Uchwała w sprawie współpracy Gminy Miasto Mrągowo ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu. Obowiązujący
Strona 10 z 118