Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912017-01-26XXVIII/15/2017Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Mrągowo do przygotowania planu adaptacji do zmian klimatu.Obowiązujący
922017-01-26XXVIII/14/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2017 rokObowiązujący
932017-01-26XXVIII/13/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
942017-01-26XXVIII/12/2017 Uchwała w sprawie: zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Wojska Polskiego 85.Obowiązujący
952017-01-26XXVIII/1/2017Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, uchwalonego uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r. Obowiązujący
962017-01-26XXVIII/11/2017Uchwała w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoObowiązujący
972016-12-21XXVII/8/2016Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016,Obowiązujący
982016-12-21XXVII/7/2016Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016-2025,Obowiązujący
992016-12-21XXVII/6/2016Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Mrągowa na lata 2017 – 2021”Obowiązujący
1002016-12-21XXVII/5/2016Uchwała w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata 2016 – 2023,Obowiązujący
Strona 10 z 120