Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912016-11-30XXVI/11/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/6/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 roku roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017,Obowiązujący
922016-11-30XXVI/10/2016Uchwała w sprawie współpracy Gminy Miasto Mrągowo ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu,Obowiązujący
932016-10-27XXV/9/2016Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,Obowiązujący
942016-10-27XXV/8/2016Uchwała w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty,Obowiązujący
952016-10-27XXV/7/2016Uchwała w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasada ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty,Obowiązujący
962016-10-27XXV/6/2016Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017,Obowiązujący
972016-10-27XXV/5/2016Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,Obowiązujący
982016-10-27XXV/4/2016Uchwała w sprawie podpisania Porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miasto Mrągowo w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.Obowiązujący
992016-10-27XXV/3/2016Uchwała W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat, terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ulicy Roosevelta o łącznej powierzchni 4,43 ara oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.Obowiązujący
1002016-10-27XXV/2/2016Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta MrągowaObowiązujący
Strona 10 z 117