Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912016-10-27XXV/13/2016Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016-2025,Obowiązujący
922016-10-27XXV/12/2016Uchwała w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,Obowiązujący
932016-10-27XXV/1/2016Uchwała zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Mrągowie.Obowiązujący
942016-10-27XXV/11/2016Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,Obowiązujący
952016-10-27XXV/10/2016Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,Obowiązujący
962016-09-22XXIV/8/2016Uchwała w sprawie: przyjęcia programu „Mrągowska Karta Seniora". Obowiązujący
972016-09-22XXIV/7/2016Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/4/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi w ciągu ulicy Kormoranów stanowiącej w obrębie nr 1 Miasta Mrągowa działki nr 146/68, 3/8 oraz część działki nr 145.Obowiązujący
982016-09-22XXIV/6/2016Uchwała w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016 Obowiązujący
992016-09-22XXIV/5/2016Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016 – 2025.Obowiązujący
1002016-09-22XXIV/4/2016Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Mrągowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznejObowiązujący
Strona 10 z 115