Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2017-12-072017-12-15Utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, w tym również organizowanie imprez kulturalno – artystycznych i rozrywkowych, zgodnie z funkcją amfiteatruAktualne
2Nieograniczony2017-12-052017-12-20Remonty bieżące dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni bitumicznej i dróg o nawierzchni betonowej, gruntowej, z kostki granitowej wraz z remontem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowegoAktualne
3Nieograniczony2017-12-052017-12-14Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcyAktualne
4Nieograniczony2017-12-052017-12-13Prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Żołnierskiej 6 i os. Mazurskim 12 w MrągowieAktualne
5Nieograniczony2017-11-292017-12-08Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej oraz terenów cmentarzy komunalnych będących własnością Gminy Miasta MrągowaW trakcie
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-242017-11-30Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia teleinformatycznegoRozstrzygnięte
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-222017-11-24Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia teleinformatycznegoZakończone
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-202017-11-24Opracowanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia lokalizacji obiektu podziemnego na działce nr 6-229/34 przy ul. Kolejowej w MrągowieRozstrzygnięte
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-102017-11-20Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie Rozstrzygnięte
10Nieograniczony2017-11-102017-11-20Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta MrągowaRozstrzygnięte
Strona 1 z 7