Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-04-0922/2018Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowa w sprawie: powołania „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica” w Mrągowie Obowiązujący
22018-03-29XLII/9/2018 Uchwała rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mrągowo,Obowiązujący
32018-03-29XLII/8/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mrągowo,Obowiązujący
42018-03-29XLII/7/2018Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego przez Gminę Miasto Mrągowo,Obowiązujący
52018-03-29XLII/6/2018Uchwała w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,Obowiązujący
62018-03-29XLII/5/2018Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
72018-03-29XLII/4/2018Uchwała w sprawie podziału miasta Mrągowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,Obowiązujący
82018-03-29XLII/3/2018Uchwała 3) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/9/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,Obowiązujący
92018-03-29XLII/2/2018Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie,Obowiązujący
102018-03-29XLII/15/2018Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 600 w Mrągowie w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”.Obowiązujący
Strona 1 z 125